Fredrik Tegman – Proaktiva lösningar med hjälp av AI