Erling Gustafsson – Proaktiv mätning i lågspänningsnät