Daniel Hallgren – Proaktiv mätning i lågspänningsnät