Christer Karlsson – Proaktiv mätning i lågspänningsnät