Andreas Ericsson – Proaktiv mätning i lågspänningsnät