Anders Söderberg – Proaktiv mätning i lågspänningsnät