Ahmad Hashimi – Proaktiv mätning i lågspänningsnät