Det EU-finansierade forsknings- och utvecklings projektet ACES som Metrum leder har nu startat. https://www.acesproject.eu/ . Metrum som projektledare tillsammans med sex andra företag och organisationer från Sverige, Norge och Tyskland, kommer leverera Adaptiv Kontroll av Energilagring. Detta resulterar i ett fortsatt stabilt och effektiv elnät när förnybar energi produktion adderas till elnätet, med hjälp av energilagringsteknologier. Metrum fortsätter att vara den globala ledaren inom mätning av energi- och elkvalitet.

Det EU-finansierade forsknings- och utvecklings projektet ACES som Metrum leder har nu startat. https://www.acesproject.eu/ . Metrum som projektledare tillsammans med sex andra företag och organisationer från Sverige, Norge och Tyskland, kommer leverera Adaptiv Kontroll av Energilagring. Detta resulterar i ett fortsatt stabilt och effektiv elnät när förnybar energi produktion adderas till elnätet, med hjälp av energilagringsteknologier. Metrum fortsätter att vara den globala ledaren inom mätning av energi- och elkvalitet.