Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Zambiska CEC minskar sina kostnader för problemlösning med 75 procent 

Genom att mäta elkvalitet har det zambiska elbolaget The Copperbelt Energy Corporation Plc (CEC) bättre möjlighet att följa gällande krav och normer samt rapportera till tillsynsmyndigheten. Samtidigt sänker de sina kostnader kraftigt.

– Efter omfattande tester och utvärdering valde vi att satsa på Metrum som leverantör, säger James Sakala, Senior Engineer på CEC. Deras produkter motsvarar våra behov med utmärkta specifikationer och användarvänlig programvara. Dessutom är vi imponerade över kunskapen och servicenivån hos deras supportteam.

CEC ville från början investera i Metrums lösningar för att möjliggöra snabbare och enklare rapportering till Zambias tillsynsmyndighet för energimarknaden, ”Energy regulation board” (ERB). Metrum har tagit fram en skräddarsydd lösning som utgörs av ett stort antal elkvalitetsmätare av typen PQ140/PQR med tillhörande mjukvara. Avtalet skrevs i december år 2015 och hittills har 70 mätare installerats i CEC:s nät.

– CEC investerar långsiktigt och vill installera Metrums elkvalitetsmätare på samtliga mätpunkter. Vi kommer att jobba långsiktigt och i nära samarbete med vår kund för att åstadkomma så bra resultat som möjligt, säger Ola Karlsson, International Business development manager på Metrum.

Reducerad tid för problemlösning

Metrums installationer innebär stora besparingar för CEC. Mindre tid och kraft går åt för att identifiera och hantera fel och behovet av personal för felsökning minskar. Även antalet transporter för felsökning och service minskar.

– Vi har reducerat tiden för problemlösning med 75 procent, vilket sparar stora summor pengar i vår verksamhet. Det är framför allt det förebyggande arbetet som har blivit mer effektivt och precist med hjälp av Metrums produkter, förklarar James Sakala.

Med hjälp av det nya systemet kan CEC identifiera problem i elnätet på ett mer systematiskt och tillförlitligt sätt. De kan till exempel snabbt avgöra om ett specifikt problem orsakas av störningar i elnätet eller om det är kopplat till en kunds maskiner eller utrustning. Det gör att de kan agera mer proaktivt i relationen till sina kunder, med tydligare information och anpassade erbjudanden som skapar lönsamhet för båda parter.

– Våra kunder uppfattar definitivt att vi har bättre koll på dem och att vi arbetar mer proaktivt än tidigare, konstaterar James Sakala. Det är också något som uppskattas.

Enkel rapportering till tillsynsmyndigheten

Med Metrums mätare på plats har CEC en betydligt smidigare rutin för rapportering till tillsynsmyndigheten ERB, vilket bland annat gör att de kan undvika onödiga straffavgifter. Metrums system ger också en bättre överblick och förståelse för behovet av investeringar i elnätet.

– Mjukvaran genererar rapporter med automatik och ger också löpande information om avvikelser i nätet samt vem som är ansvarig för det som inträffar, säger James Sakala. Det hjälper oss att förstå hur problem kan åtgärdas och även förebyggas i framtiden.

– Samarbetet med Metrum har fungerat mycket bra. Produkterna håller hög kvalitet och vi är också mycket nöjda med service och support samt med den utbildning som de har levererat. Metrum är en långsiktig samarbetspartner som betyder mycket för oss, avslutar James Sakala.

För fullständig artikel, ladda ner som PDF här »

 

Aktuellt

Metrum certifierad enligt ny produktstandard

[2017-10-15]

Som ett av de första bolagen i världen har Metrum, världsledande inom forskning och utveckling av energi- och elkvalitet, nyligen certifierat sin nya instrumentplattform PQX3 och senaste instrumentmodell PQX3-FR enligt den nya produktstandarden IEC 62586.

Läs mer »

Genombrott i Metrums utvecklingsprojekt: AI förutser spänningsförändringar och effektbehov i elnätet

[2017-10-01]

European Pattern Recognition (EPR) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av EU och Energimyndigheten, som Metrum projektleder. Projektet bygger på att ta fram mjukvaruapplikationer för trendanalys där AI och mönsterigenkänning används för att förutse vad som kommer att hända i elnätet samt upptäcka avvikelser och fel på ett tidigt stadium. Och nu har det skett ett genombrott.

Läs mer »

Mönsterigenkänning inom elkvalitet - projekt video

[2017-09-05]

EPR-projektet, European Pattern Recognition, börjar nu komma fram med lösningar som kan appliceras i elnätet. Använda mönsterigenkänning och artificiell intelliigens för t ex förutspå kommande problem i elnätet. Titta på projektets video:

https://www.youtube.com/watch?v=_52WUWsKuXA 

Läs mer »

Metrum syns i media - Di samt SvD

[2017-07-11]

Artificiell intelligens i elnätet samt lyckosamma satsningar i Afrika uppmärksammas i tidningen Dagens Industri under Almedalen samt om Export till Afrika i Svenska Dagbladet

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se