Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Anpassade system som lönar sig

Med hjälp av skräddarsydda lösningar för elkvalitetsmätning har Sundsvall Elnät tillgång till bättre information om vad som händer i nätet. Samtidigt har avläsningen blivit betydligt enklare och mer tillförlitlig.

– Vi kontaktade Metrum för att vi ville börja mäta elkvalitet, både för att säkerställa vår leveransprecision och för att möta framtida regleringar och förändringar, berättar Daniel Ytterström, driftingenjör på Sundsvall Elnät. Samarbetet inleddes redan 2005 och det var även då som de första mätenheterna installerades i strategiskt viktiga stationer.

I dag finns Metrum PQ140 i samtliga mottagnings- och fördelningsstationer och i en pågående leverans utrustas nätstationerna med Metrum SC. Instrumentet har hittills installerats i över 200 stationer. Metrum har även skräddarsytt mjukvaran så att mätdata kan exporteras direkt till informationssystemet Tekla Xpower. Efter anpassning kan också det befintliga insamlingssystemet MActor användas för kommunikationen med stationerna.

Sundsvall Elnät har ett stabilt nät och systemet identifierar sällan några stora problem, det rör sig främst om registrering av avvikelser. Metrums system ger information om vad som händer i nätet, vad som kan anses vara ”normalt”. Ett slags grundläge har etablerats och när nätet byggs ut, till exempel med anslutning till småskalig produktion, blir förändringarna enkla att följa.

– Metrums system gör att vi vet hur det ser ut överallt hela tiden, säger Daniel Ytterström. Vi vet vad vi har att utgå från och vi har dessutom en detaljerad historik till vårt förfogande.

Effektivt och exakt

Datainsamlingen på Sundsvall Elnät är idag enklare och mer tillförlitlig. Tidigare åkte personal ut till stationerna och läste av analoga instrument med tämligen grova uppskattningar. Nu sköts avläsningen på distans, samtidigt som de värden som registreras är mer exakta och felkällorna har blivit färre.

Daniel Ytterström framhåller att arbetet – eller systemet – aldrig blir klart, det utvecklas enligt principen om ständiga förbättringar. Även om många av funktionerna har funnits med från start så har exempelvis förlust- och effektanalyserna blivit betydligt bättre, vilket ger en bra grund för framtida projekteringar.

Enligt Daniel Ytterström valdes Metrum som leverantör eftersom de kunde leverera mätare som var anpassade efter Sundsvall Elnäts behov. Priset var bra och utrustningen kunde dessutom levereras snabbt.

– Metrum har varit mycket tillmötesgående och deras anpassade lösningar integrerar på ett utmärkt sätt i vår öppna plattform, säger Daniel. När det har funnits behov så har vi också fått fin hjälp från supporten, vi pratar direkt med deras tekniker utan onödiga mellanhänder.

Långsiktig investering

Även om satsningen på bättre mätmetoder har inneburit en initial investering så betalar det sig i längden. Som bonus tillkommer flera andra fördelar med systemet; så länge alla värden håller sig inom fastställda parametrar så finns det inget behov av tidsödande stickprov och kontroller.

– Så länge allt är ”grönt” så vet vi att det rullar på och fungerar precis som det ska, säger Daniel. Vi behöver inte kontrollera utan systemet övervakar sig självt.

Med Metrums utrustning installerad har också Sundsvall Elnät tagit ett viktigt steg i förberedelsen för Smart Grids, framtidens smarta elnät. Här handlar det om att hantera både in- och utflöde på nätet, från såväl stora som små aktörer.

– Vi strävar hela tiden efter att bygga upp ett flexibelt, framtidsinriktat och utbyggnadsbart system med en öppen och enkel plattform, avslutar Daniel Ytterström. Vi har mätarna på plats när Smart Grid introduceras på allvar.

 

För fullständig artikel, ladda ner som PDF här »

 

Aktuellt

Skövde Nät väljer Metrum för alla sina nätstationer

[2018-06-01]

Skövde Nät installerar Metrum SC energi- och elkvalitetsmätare på alla sina ca 180 nätstationer. Skövde Nät har haft elkvalitetsmätare på sina nätstationer under en längre tid, men byter nu ut sitt gamla system och mätare mot ledande Metrum. Den ökande andelen produktion av el från solceller på privata och kommersiella fastigheter är en anledning varför Skövde Nät tycker det är viktigt att mäta Class A elkvalitet med Metrums utrustning.


Press Release: Metrum tar hem miljonorder i Indien - smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

[2018-05-15]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.

Läs mer »

Metrum beviljat medel till nytt EU-projekt: Adaptive Control of Energy Storage (ACES)

[2018-05-13]

Med resultaten från det tidigare Europeiska Mönsterigenkänningsprojektet (EPR) som utgångspunkt fokuserar Metrum och partners på att utveckla artificiell intelligens inom styrning av batterilager med hjälp av Metrums avancerade mätsystem för elkvalitet. Ett projekt som löper 2,5 år med en budget på 15 Mkr, som en del av EU-programmet ERA-NET Smart Energy Systems.

Läs mer »

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

[2018-04-16]

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se