Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Power monitor

Med Metrum Power Monitor får du lättillgänglig överblick över effektåtgången i ett antal valda utbytespunkter, individuellt och totalt. Dessutom uppdateras löpande en prognos för det slutliga timvärdet för innevarande timme. Upp till tre olika larmnivåer kan sättas för höga värden, och kopplas till automatiska SMS-larm. 

Effektövervakning är en viktig process för att identifiera aktuella och potentiella elkvalitetsproblem och hantera dem innan de blir okontrollerbara. Bra effektövervakningsutrustning kan ge tillförlitlig information om elkvalitet, elbehov och flöde. 

  • Undvik kostsamma överskridanden av effekttariffer
  • Få bättre beslutsunderlag
  • Få kontroll på energiflöden
  • Ökad elkvalitetsuppföljning enligt gällande föreskrift (EIFS 2013:1)

Läs gärna mer här om hur Höganäs Energi använder Power Monitor för att få koll på sina effekttoppar.

 

Nedladdningsbar broschyr i pdf-format

 

Aktuellt

Mönsterigenkänning inom elkvalitet - projekt video

[2017-09-05]

EPR-projektet, European Pattern Recognition, börjar nu komma fram med lösningar som kan appliceras i elnätet. Använda mönsterigenkänning och artificiell intelliigens för t ex förutspå kommande problem i elnätet. Titta på projektets video:

https://www.youtube.com/watch?v=_52WUWsKuXA 

Läs mer »

Metrum syns i media - Di samt SvD

[2017-07-11]

Artificiell intelligens i elnätet samt lyckosamma satsningar i Afrika uppmärksammas i tidningen Dagens Industri under Almedalen samt om Export till Afrika i Svenska Dagbladet

Läs mer »

Nytt mätsystem skall ge bättre elkvalitet- AI i elnätet

[2017-06-14]

Med stöd från Vinnova skall forskare vid Högskolan i Borås tillsammans med företaget Metrum Sweden AB fortsätta utveckla nya mätmetoder baserade på artificiell intelligens och mönsterigenkänning för att bättre kunna analysera elkvaliteten i elektriska nät.

Läs mer »

C#/.Net-utvecklare med entreprenörsanda sökes till mätteknikbolag i centrala Göteborg

[2017-05-15]

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se