Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Nyheter

Skövde Nät väljer Metrum för alla sina nätstationer

Publicerat 2018-06-01

Skövde Nät installerar Metrum SC energi- och elkvalitetsmätare på alla sina ca 180 nätstationer. Skövde Nät har haft elkvalitetsmätare på sina nätstationer under en längre tid, men byter nu ut sitt gamla system och mätare mot ledande Metrum. Den ökande andelen produktion av el från solceller på privata och kommersiella fastigheter är en anledning varför Skövde Nät tycker det är viktigt att mäta Class A elkvalitet med Metrums utrustning.Press Release: Metrum tar hem miljonorder i Indien - smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

Publicerat 2018-05-15

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.Metrum beviljat medel till nytt EU-projekt: Adaptive Control of Energy Storage (ACES)

Publicerat 2018-05-13

Med resultaten från det tidigare Europeiska Mönsterigenkänningsprojektet (EPR) som utgångspunkt fokuserar Metrum och partners på att utveckla artificiell intelligens inom styrning av batterilager med hjälp av Metrums avancerade mätsystem för elkvalitet. Ett projekt som löper 2,5 år med en budget på 15 Mkr, som en del av EU-programmet ERA-NET Smart Energy Systems.Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

Publicerat 2018-04-16

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.Herrljunga Elektriska elnätsbolag ser nytta av Metrums AI - Mönsterigenkänningsapplikation

Publicerat 2018-03-14

Metrums löpande forskning och utveckling inom artificiell intelligens ger resultat och de första produkterna testas nu av Herrljunga Elektriska elnätsbolag, med stor framgång och potential.Press Release: Metrum tar in 26 miljoner kronor genom nyemission och dubblar antalet anställda

Publicerat 2018-02-20

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, tar genom en nyemission in 26 MSEK för att fortsätta utvecklingen av AI inom elkvalitet. Med den tekniken kan Metrum förutspå brister och avbrott i elnätet.

Tack vare nyemissionen kommer bolaget inom kort kunna dubbla antalet anställda från 15 till 30 personer på huvudkontoret i Göteborg och höja takten på den globala expansionen.Supportingenjör sökes till Metrum

Publicerat 2018-02-14

Metrum fortsätter att expandera och önskar nu anställa ytterligare en supportingenjör.Statnett, Norges transmissionsbolag, är först ut med att använda Metrums nya web-lösning för elkvalitetsövervakning

Publicerat 2018-01-20

Statnett använder Metrums system och mätinstrument i stora delar av det Norska stamnätet sedan en lång tid tillbaka. Nya Metrum PQ Web innehåller en mängd nya funktionaliteter, inklusive flexibla ritverktyg och uppdaterad grafisk presentation av händelser och störningar, samt erbjuder också olika filter och sorteringar för tydlig statistik och analys. Metrum certifierad enligt ny produktstandard

Publicerat 2017-10-15

Som ett av de första bolagen i världen har Metrum, världsledande inom forskning och utveckling av energi- och elkvalitet, nyligen certifierat sin nya instrumentplattform PQX3 och senaste instrumentmodell PQX3-FR enligt den nya produktstandarden IEC 62586.Genombrott i Metrums utvecklingsprojekt: AI förutser spänningsförändringar och effektbehov i elnätet

Publicerat 2017-10-01

European Pattern Recognition (EPR) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av EU och Energimyndigheten, som Metrum projektleder. Projektet bygger på att ta fram mjukvaruapplikationer för trendanalys där AI och mönsterigenkänning används för att förutse vad som kommer att hända i elnätet samt upptäcka avvikelser och fel på ett tidigt stadium. Och nu har det skett ett genombrott.Mönsterigenkänning inom elkvalitet - projekt video

Publicerat 2017-09-05

EPR-projektet, European Pattern Recognition, börjar nu komma fram med lösningar som kan appliceras i elnätet. Använda mönsterigenkänning och artificiell intelliigens för t ex förutspå kommande problem i elnätet. Titta på projektets video:

https://www.youtube.com/watch?v=_52WUWsKuXA Metrum syns i media - Di samt SvD

Publicerat 2017-07-11

Artificiell intelligens i elnätet samt lyckosamma satsningar i Afrika uppmärksammas i tidningen Dagens Industri under Almedalen samt om Export till Afrika i Svenska DagbladetNytt mätsystem skall ge bättre elkvalitet- AI i elnätet

Publicerat 2017-06-14

Med stöd från Vinnova skall forskare vid Högskolan i Borås tillsammans med företaget Metrum Sweden AB fortsätta utveckla nya mätmetoder baserade på artificiell intelligens och mönsterigenkänning för att bättre kunna analysera elkvaliteten i elektriska nät.C#/.Net-utvecklare med entreprenörsanda sökes till mätteknikbolag i centrala Göteborg

Publicerat 2017-05-15PQX3-FR - Nytt elkvalitets- och störningsskrivarinstrument lanserat

Publicerat 2017-05-08

Metrum lanserar en helt ny instrumentplattform som kommer att användas för en rad olika instrumentmodeller. Plattformen är utvecklad för att helt överensstämma med den nya och viktiga produktstandarden (IEC 62586) för elkvalitetsinstrument. Kinas Energiminister lyssnar på Metrum

Publicerat 2017-03-27

Kinas Energiminister Nur Bekri var i Göteborg 24 mars och Metrum var en utav de fåtal företag inbjudna att tala om elkvalitet i ett seminarium arrangerat av Business Region Göteborg. Välkomna till Elfack 2017

Publicerat 2017-02-28

Kom till vår monter B07:65 på Elfack 9-12 maj i Göteborg. Där kommer vi bl a visa upp vårt nya mätinstrument PQX3-FR med tillhörande applikationer samt det senaste inom mönsterigenkänningsprojektet.Metrum visar stark tillväxt

Publicerat 2017-02-19

Metrum fortsätter att växa och stänger 2016 framgångsrikt, tredje året i rad med dubbelsiffrig tillväxt i försäljning. 70 av de 100 största elnätsbolagen i Sverige använder Metrum's produkter och fler i Sverige och utomlands adderas till dessa redan starka referenser. Metrum ökar i antalet person och fortsätter att investera stort i produktutveckling och lanserar den nya produktplattformen PQX3 samt gör stor framgång i utveckling av applikationer för mönsterigenkänning, som möjliggör förebyggande underhåll i elnätet. Med sina starka ägare, inklusive svenska staten genom Almi Invest, planerar Metrum en fortsatt stark tillväxt de kommande fem åren.Stort intresse från Afrika och Indien för den internationella elkvalitetsutbildningen som Metrum, ABB, Chalmers och Högskolan i Borås genomförde i Göteborg 29 Nov – 2 Dec

Publicerat 2016-12-08

Elingenjörer och driftchefer från Indien, Tanzania, Zambia, Botswana och Sydafrika deltog - Det har varit intressanta dagar där vi lärt oss om elkvalitet och eldistribution, säger Josephat Marandu, elingenjör från TanzaniIndien investerar miljarder för att klara klimatmål – regeringen hjälper svenska bolag att ta del av jättemarknad

Publicerat 2016-11-01

Enligt Energimyndigheten kommer det krävas investeringar för många miljarder kronor för att Indien ska klara gränserna enligt klimatavtalet i Paris. Samtidigt har Indien som mål att 600 miljoner av landets 1,3 miljarder människor ska vara anslutna till elnätet inom en snar framtid (idag är 120 miljoner anslutna) och kravet från hela befolkningen är redan ett faktum. Detta innebär framtida uppdrag och investeringar som ledande svenska bolag inom energiområdet nu satsar hårt för att få ta del av.Elkvalitetsmätning på HVDC – Svenska Kraftnät

Publicerat 2016-08-08

Svenska Kraftnät (SVK) fortsätter sitt löpande samarbete med Metrum och installerar nu energi- och elkvalitetsmätare också i sina HVDC-anläggningar. Svenska Kraftnät har sedan tidigare flera hundra mätinstrument installerade från Metrum i sitt stamnät för att mäta energi och elkvalitet, men önskade nu också att mäta på Sydvästlänken mellan Barkeryd och Hurva. Metrum med sin flexibilitet, snabbhet och unika kompetens tog då fram specialanpassade instrument för HVDC-mätning. Med hjälp av dessa kan Svenska Kraftnät övervaka både energiförluster i anläggningen samt HVDC-specifika elkvalitetsproblem. HVDC är en allt mer förkommande lösning för att hantera världens kraftförsörjning och Metrum är med i denna utveckling, både i Sverige och internationellt.Nacka Energi vill höja kvaliteten på elen till slutkund - anlitar Metrum för att bli först i Sverige med att ta ett helhetsgrepp

Publicerat 2016-07-06

Metrum Sweden AB, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, vann nyligen en upphandling där Nacka Energi sökte en leverantör för att säkerställa en heltäckande kontroll över bolagets elnät och bland annat kartlägga konsekvenser av olika driftomläggningar. Nacka Energi blir härmed först i Sverige med att ta ett strategiskt helhetsgrepp om elkvaliteten i hela elnätet.Energimarknadsinspektionen(Ei) skärper krav vilket kräver mer mätning och analys

Publicerat 2016-05-02

Leveranssäkerhet och spänningskvalitet – fokus i Ei:s tillsyn Energiminister Ibrahim Baylan rådfrågar Metrum om export av smarta elnät

Publicerat 2016-04-24

Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, deltog i början av april, tillsammans med Ericsson, ABB, Siemens, ÅF, eze Systems, Ferroamp, Energimyndigheten och Business Sweden i ett rundabordssamtal med energiminister Ibrahim Baylan och hans sakkunnig för att diskutera Sveriges exportstrategi och särskild satsning på energiområdet.Metrum leder EU-projekt - Mätteknik baserad på mönsterigenkänning ska öka möjligheten att ansluta mer förnybar energi i elnäten.

Publicerat 2016-03-02

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, kommer från den 1 mars att leda ett tvåårigt EU-projekt inom avancerad mätteknik. I projektet ska nya mätmetoder och mjukvaruapplikationer tas fram till elnätsbolagen för att möta den snabbt ökade produktionen av förnybar energi och samtidigt säkerställa elnätens driftsäkerhet och leveranskvalitet.Metrum fördjupar samarbetet med akademin

Publicerat 2016-03-01

Metrum har sedan flera år samarbetat med Högskolan i Borås och nu har inlett ett strategiskt samarbete också med Chalmers Tekniska Högskola.Ny systemutvecklare sökes - Metrum expanderar

Publicerat 2016-03-01

C#/.Net-utvecklare med entreprenörsanda sökes till produktbolag i centrala GöteborgMetrum får genombrottsorder i Zambia

Publicerat 2015-12-21

Efter en gedigen upphandling och ett ”Team Sweden” samarbete, får Metrum ett första genombrott i Zambia med en miljonorder från energibolaget Copperbelt Energy Corporation. Det möjliga ordervärdet uppgår till 9 miljoner kronor under de kommande åren. Metrum ska leverera utrustning för att mäta elkvalitet och den första leveransen är redan på väg. Metrum expanderar - ny adress

Publicerat 2015-12-20

Metrum flyttar till nytt kontor, Anders Personsgatan 16, 416 64 Göteborg. Alla andra kontaktdetaljer är samma som tidigare. Välkomna att besöka oss, speciellt för att se vårt nya elkvalitetslaboratorium. Moderna elmätare har väldigt mycket egen intelligens - ERA, Peter Silverhjärta Svensk Energi

Publicerat 2015-11-07

Artikel publicerade i ERA nr 8. Elmätning som tar hand om elkvaliteten.Sveriges experter inom elkvalitet - workshop om aktuella utvecklingstrenderna

Publicerat 2015-10-17

Centrum för hållbart samhällsutbyggnad vid Högskolan i Borås arrangerade en workshop med fokus på aktuella utvecklingstrender inom området elkvalitet. En av deltagarna var Math Bollen, professor i elkraftteknik, tillsammans med experter från Vattenfall, E.ON, Trafikverket; Sundsvall Elnät, Ellevio, SP Tekniska Forskningsinstitut och så självfallet Metrum.Nyckeltal för effektflödet i nätet - Förstudie Energiforsk

Publicerat 2015-06-24

Metrum med partners genomför förstudien "optimerad Energi" med stöd från Energiforsk.  Studien syftar till att identifiera nyckeltal som både kunder och elbranschen kan använda kopplat till exempelvis kraven i den nya nätregleringen.Ny teknik gör att fel i elnäten kan hittas snabbare

Publicerat 2015-05-29

Det moderna samhället är beroende av tillgång till el med hög tillförlitlighet och kvalitet. Även relativt korta elavbrott kan få stora negativa konsekvenser. Ny teknik från Högskolan i Borås innebär att företagen kan hitta fel i elnätet snabbare, en teknik som Metrum nu implementerar i sina instrument och applikationer.En utav Europas största energi- och elkvalitetsinstallationer - Sandvik

Publicerat 2015-05-23

Med över 500 mätpunkter har Sandvik investerat i Metrums mätsystem att minska energiförbrukningen. Koll på elkvalitet, reaktiv effekt och ett bredare intresse för effektiviseringsåtgärder är positiva sidoeffekter.

Läs mer »Energiministern prioriterar Metrum

Publicerat 2015-05-06

Energiministern Ibrahim Baylan besöker Metrum under Power Circle Summit och Elfack 2015Ytterligare Energibolagskompetens i Metrums styrelse - Lars Olsson

Publicerat 2015-04-17

Värdefull elkvalitets- och energibolagskompetens adderas till Metrums starka team. Lars Olsson blev invald i Metrums styrelse 16 april 2014.Nyheter från Metrum på Elfack 5-8 maj

Publicerat 2015-03-22

Möt oss i vår monter B07:65 under Elfack mellan den 5-8 maj på Svenska Mässan, Göteborg. Vi visar då upp en hel del nyheter både inom mätinstrument och applikationer.Pressrelease: Stororder från Trafikverket till Almi Invests portföljbolag Metrum

Publicerat 2015-03-01

Järnvägstrafikens energiförbrukning svarar för cirka 2 procent av den totala energiförbrukningen i Sverige. En mer exakt kontroll av spänning och effektflöden på järnvägsnäten kan spara pengar åt Trafikverket som nu vill energieffektivisera sina nät och köper teknik från Almis portföljbolag Metrum.Metrum förstärker med ny Teknisk Affärsutvecklare

Publicerat 2015-02-01

Vi kan med glädje presentera Ola Karlsson som Teknisk Affärsutvecklare för att ytterligare stärka vår position på marknaden.Elkvalitetsutbildning på Högskolan i Borås - FULLTECKNAD

Publicerat 2015-01-27

Utbildningen den 19 mars är redan fulltecknad, en ny planeras 5 november. Följ länken nedan för att se mer information om våra aktiviteter samt registrering. 

Läs mer »Fler tror på Metrum - Born Global Award

Publicerat 2014-12-02

Chalmers Center for Business Innovation  har valt ut Metrum att deltaga i det prestigefyllda programmet Born Global, ett företagsutvecklingsprogram för svenska företag med stor tillväxtpotential. Programmet arrangeras i partnerskap med Almi Företagspartner. Dessutom tidigare under 2014 beslutade också Tillväxtverket att ge ett ekonomiskt bidrag till Metrum för att internationalisera Metrums järnvägsprodukt. Vi uppskattar givetvis att fler och fler tror på Metrum och uppmärksammare det ökade intresset för energi- och elkvalitetsmätning.Uppskattad utbildning i Borås

Publicerat 2014-10-28

Under oktober har Metrum ihop med Högskolan i Borås arrangerat en endagarsutbildning i elkvalitet. Kursen genomfördes i elkraftslabbet på Borås Högskola och givetvis nyttjades labbplatserna under dagens praktiska del.

Läs mer »Fokus på mätning - Metrum Nyhetsbrev

Publicerat 2014-10-02

Både inom industrin och hos våra elnätsbolag märks ett tilltagande intresse för energieffektivisering. Tillsammans med leveranssäkerhet är det även ett av ledorden i kommande regleringar och föreskrifter både i EU och här i Sverige. Både energieffektivisering och ökad leveranssäkerhet förutsätter mer mätning.

Läs mer om detta och andra intressanta artiklar i Metrum Nyhetsbrev Okt 2014:

Läs mer »Järnvägen energieffektiviseras med hjälp av Metrum

Publicerat 2014-09-13

I ett pilotprojekt med Trafikverket har energibesparingar på 5-6 GWh per år identifierats, vilket motsvarar cirka fem miljoner kronor. Projektet gäller mätning och justering i fyra omformarstationer i Skåne – det finns ytterligare 44 stationer i det svenska järnvägsnätet. 

Läs mer »Användarträff i Göteborg 12-13 november

Publicerat 2014-08-14

Vår nästa användarträff sker i Göteborg på Marstrands Havshotell 12-13 november. Vi välkomnar våra kunder från hela Sverige och andra intresserade. Syftet är lika mycket utbildning som att dela med sig av erfarenheter och få höra om nyheter och trender i branschen. Ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om mätning av energi och elkvalitet samt få en större inblick av nyttan som Metrums lösningar levererar. Anmäl er senaste 2 november till ra@metrum.se eller telefon: 0766-451 182.

Läs mer »Frekvensreglering en framtida utmaning

Publicerat 2014-08-02

Metrum har tillsammans med Chalmers tekniska högskola, ABB och Falbygdens Energi genomfört ett projekt inom frekvensreglering. Bakgrunden är att det har blivit allt svårare att hålla 50 Hz frekvens i elnätet vilket på sikt kan ställa till allvarliga problem.Elkvalitetsutbildning 9 oktober i Borås

Publicerat 2014-07-30

Vi fortsätter våra uppskattade utbildningar under hösten och kommer återigen erbjuda en elkvalitetsutbildning i samarbete med, och på, Högskolan i Borås 9 oktober.  Följ länken nedan för mer information och registrering. FULLBOKAD - nästa utbildning våren 2015

Läs mer »Metrum adderar kompetens till sin styrelse

Publicerat 2014-05-16

Ytterligare värdefull elkvalitets- och industrikompetens adderas till Metrums starka team. Peter Axelberg och Inge Olausson blev invalda i Metrums styrelse 8 maj 2014. Metrum utökar också sitt samarbete med seniora rådgivare från energibolagen för att maximera nyttan till sina kunder.Metrum ställer ut på EBR-dagarna 20-23 maj i Gävle

Publicerat 2014-05-15

Välkomna till vår monter i visningsstationen Ny Nätteknik, där vi visar upp nätstationsmätning, framtidens nätstation. FEAB och EoN tillsammans med Metrum och flera andra utställare samarbetar för att presentera framtidens smarta lösningar och ”Den smarta nätstationen” där energi- och elkvalitetsmätning är grunden.Svenska Kraftnät storsatsar på utökad mätning

Publicerat 2014-03-20

Svenska Kraftnät investerar storskaligt i mätinstrument och applikationer från Metrum för kontrollmätning av energi- och elkvalitet i strategiska punkter i Sveriges stamnät. Användarträff, Sigtuna 10-11 april

Publicerat 2014-03-20

Väkomna att delta på vår användarträff som kommer hållas på Hotell Sigtunahöjden i Sigtuna. Träffen omfattar elkvalitetsutbildning, kundcase och andra intressanta föredrag om elkvalitet. 
Läs mer »Kursen i Borås fulltecknad

Publicerat 2014-03-13

Intresset för kursen i grundläggande elkvalitet med Peter Axelberg den 27 mars var mycket stort. Så stort att den nu är fulltecknad. Vi kommer arrangera fler kurser inom kort, håll ögonen öppna här på hemsidan!Uppskattad användarträff i Sundsvall

Publicerat 2014-02-24

Användarträffen i Sundsvall i slutet av januari var mycket uppskattad av de 25 deltagarna. Den 10-11 april är det dags igen, den här gången i Sigtuna utanför Stockholm.Utbildning i grundläggande elkvalitet

Publicerat 2014-02-12

I samarbete med Peter Axelberg vid Högskolan i Borås ger Metrum en kurs i grundläggande elkvalitet och mätning den 27 mars 2014.
Läs mer »Alla pratar om elkvalitet – Metrum Nyhetsbrev December 2013

Publicerat 2013-12-18

Metrum satsar på tillväxt – full fart framåt – med fortsatt förtroende från våra ägare och med en ny strategiplan på plats som bland annat innebär fokus på processer där vi kan addera värde.
Läs mer »Produktnyhet: Power Monitor

Publicerat 2013-12-05

Med Metrum Power Monitor får du en lättillgänglig överblick över effektåtgången i ett antal valda utbytespunkter, individuellt och totalt.
Läs mer »Höganäs Energi undviker dyra effekttoppar

Publicerat 2013-12-05

Metrums anpassade mätsystem ger tidiga varningar som hjälper Höganäs Energi att undvika tarifföverträdelser. Samtidigt övervakas elkvaliteten och störningar i nätet.
Läs mer »Metrum expanderar och söker nya medarbetare

Publicerat 2013-11-20

Som ett led i vår nya strategi söker Metrum nya medarbetare för att ytterligare förstärka vårt försäljningsteam. För mer information hänvisas till vår annons på LinkedIn.Lärorik användarträff på Hotell Tylösand

Publicerat 2013-11-20

Onsdagen den 23:e oktober samlades 20 kunder till Metrum på Hotell Tylösand i Halmstad för en heldag att ägna åt utbildning och frågor i ämnet elkvalitet. Vi tackar alla deltagare för att ni bidrog till en givande och lärorik dag! Nu siktar vi mot nästa träff som kommer hållas 29-30 januari 2014 i Sundsvall.Storsatsning på elkvalitet i Vallentuna

Publicerat 2013-11-07

Som många andra svenska elnätbolag har Elverket i Vallentuna valt att investera i Metrums lösningar för energi- och elkvalitet.Ny föreskrift gällande elkvalitet, EIFS 2013:1

Publicerat 2013-10-02

Energimarknadsinspektionen har nyligen kommit ut med en ny föreskrift gällande elkvalitet, EIFS 2013:1, som började gälla 1 oktober 2013. Som ett led i vår strävan att alltid ligga i spets när det gäller elkvalitet, finns nu stöd för den nya föreskriften i Metrums mjukvaror och rapportverktyg. Inom kort kommer ett utskick ske till er som har service- och supportavtal med information om hur ni går tillväga. Övriga hänvisas till vår supportavdelning.Anpassade system som lönar sig – Sundsvall Elnät

Publicerat 2013-08-09

Med hjälp av skräddarsydda lösningar för elkvalitetsmätning har Sundsvall Elnät tillgång till bättre information om vad som händer i nätet. Samtidigt har avläsningen blivit betydligt enklare och mer tillförlitlig.
Läs mer »Hantering av förnyelsbar energi på Falbygdens Energi

Publicerat 2013-06-27

Anslutning till förnyelsebara energikällor ställer nya krav på elbolagen. Ojämna flöden i elnätet och frekventa störningar i produktionen ökar behovet av bra informationsunderlag för reglering och styrning. Därför satsar Falbygdens Energi på att mäta elkvalitet. 
Läs mer »Tack till alla besökare!

Publicerat 2013-05-22

Vi tackar våra kunder och partners för givande dagar under Elfack-mässan. Det var som vanligt mycket intressant att ta del av era problemställningar och behov. Magnus Andersson ny VD

Publicerat 2013-05-08

Inom ramen för sin fortsatta expansion har Metrum tillsatt Magnus Andersson som ny VD. Magnus har 15 års erfarenhet av internationell affärsutveckling och har under de senaste sex åren fokuserat på att assistera mindre och medelstora bolag att växa, senast som chef för Exportrådet i Kanada.Välkommen till Elfack 2013

Publicerat 2013-04-26

Välkommen till Metrums monter (B08:80) på Elfack 2013 den 13-17 maj i Göteborg. Ett flertal spännande nyheter kommer presenteras.Nya generationens nätstationsövervakning

Publicerat 2013-04-17

Förutsättningarna för en lyckad nätstationsövervakning är intelligent mätteknik och säker kommunikation. Metrum och Net1 har därför tagit fram en gemensam lösning som säkerställer dessa funktioner, särskilt på landsbygdsnät.Metrum kvalitets- och miljöcertifierade

Publicerat 2013-03-14

Metrum har alltid tagit kvalitets- och miljöarbetet på stort allvar. Nu har vi tagit ytterligare ett kliv inom dessa områden genom att certifiera oss enligt ISO 9001 och ISO 14001.Metrums mätsystem utvalt i Blaiken

Publicerat 2013-02-20

I Blaikenområdet i norra Sverige kommer fram till 2015 upp till 100 nya vindkraftverk att byggas. Metrum har blivit utvald som leverantör av mätsystem för energi- och elkvalitet. Gott nytt 2013!

Publicerat 2013-01-10

Metrum önskar en god fortsättning på det nya året. Besök gärna vår hemsida regelbundet, vi har många intressanta nyheter på gång!Nya hemsidan lanserad

Publicerat 2012-11-08

Under hösten har en uppfräschning av Metrums hemsida gjorts och nu är resultatet publicerat. Förutom de rent designmässiga förändringarna hoppas vi att den upplevs mer lättnavigerad samt att den innehåller mer information av intresse.Metrum mäter subsynkrona strömmar

Publicerat 2012-10-10

På uppdrag av Svenska Kraftnät via STRI har Metrum utvecklat en mätare för subsynkrona strömmar. Instrumentet kan upptäcka lågfrekventa strömvariationer som bara är en miljondel så stora som den nominella strömmen vid 50 Hz.Metrum utökar sin försäljningsavdelning

Publicerat 2012-09-29

Vi välkomnar Henrik Kindstedt, ny försäljningsingenjör på Metrum.Metrum ställer ut på Scanautomatic

Publicerat 2012-09-21

I samarbete med Automation Region ställer Metrum ut på Scanautomatic i Göteborg den 9-11 oktober 2012. Välkomna! 

Aktuellt

Skövde Nät väljer Metrum för alla sina nätstationer

[2018-06-01]

Skövde Nät installerar Metrum SC energi- och elkvalitetsmätare på alla sina ca 180 nätstationer. Skövde Nät har haft elkvalitetsmätare på sina nätstationer under en längre tid, men byter nu ut sitt gamla system och mätare mot ledande Metrum. Den ökande andelen produktion av el från solceller på privata och kommersiella fastigheter är en anledning varför Skövde Nät tycker det är viktigt att mäta Class A elkvalitet med Metrums utrustning.


Press Release: Metrum tar hem miljonorder i Indien - smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

[2018-05-15]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.

Läs mer »

Metrum beviljat medel till nytt EU-projekt: Adaptive Control of Energy Storage (ACES)

[2018-05-13]

Med resultaten från det tidigare Europeiska Mönsterigenkänningsprojektet (EPR) som utgångspunkt fokuserar Metrum och partners på att utveckla artificiell intelligens inom styrning av batterilager med hjälp av Metrums avancerade mätsystem för elkvalitet. Ett projekt som löper 2,5 år med en budget på 15 Mkr, som en del av EU-programmet ERA-NET Smart Energy Systems.

Läs mer »

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

[2018-04-16]

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se