Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Marint

Elsystem ombord på fartyg har löpande moderniserats och i dagens fartygsmiljöer innefattar de interna elnät med senaste tekniska lösningar. Detta innefattar drift via elmotorer, backup och reservkraftsystem samt heltäckande regler- och övervakningssystem för att säkerställa en energioptimerad och tillförlitlig drift av respektive fartyg.

Moderna elsystem kräver övervakning

Dagens moderna elsystem inom fartygsindustrin använder senaste tillgängliga tekniska lösningar. Detta innefattar en optimerad drift av respektive fartyg med allt från dieselaggregat till reglersystem och kraftfulla elmotorer för såväl drift som förflyttning via bogpropellrar.

Det ställs t.ex. ökade krav på att använda nya moderna omriktare ombord eftersom dessa har betydligt lägre vikt än de äldre varianterna. Dock är de mer känsliga i sin elektriska miljö.

Rekommenderad lösning för fartyg och marina elmiljöer

De nya moderna elsystemen ombord på fartyg kräver en ökad övervakning för att säkerställa att driften blir optimerad. I denna lösning rekommenderas användning av Metrums intelligenta mätinstrument som installeras i kritiska punkter i fartygens elnät och som löpande dokumenterar eventuella störningar i elsystemen.

Mätinstrumenten konfigureras i detta fall med fördel för att sända larm till övergripande centralt övervakningssystem ombord när störningar inträffar. Via konfigurationsmiljöer kan varje enskilt mätinstrument konfigureras för att detektera avvikelser i elförsörjningen ombord även för lägre nivåer vilket innebär att det går att förutse kommande större problem som i sin tur kan skapa driftsavbrott.

Såväl lagrad mätinformation som larmen kan även sändas vidare till landbaserade övervakningssystem för att underhållsbolag skall kunna sända rätt personal och rätt utrustning för respektive driftsproblem. Denna lösning är därmed en god investering som leder till ett effektivare underhållsarbete och löpande kostnadsbesparingar.   
 

 

Aktuellt

Metrum certifierad enligt ny produktstandard

[2017-10-15]

Som ett av de första bolagen i världen har Metrum, världsledande inom forskning och utveckling av energi- och elkvalitet, nyligen certifierat sin nya instrumentplattform PQX3 och senaste instrumentmodell PQX3-FR enligt den nya produktstandarden IEC 62586.

Läs mer »

Genombrott i Metrums utvecklingsprojekt: AI förutser spänningsförändringar och effektbehov i elnätet

[2017-10-01]

European Pattern Recognition (EPR) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av EU och Energimyndigheten, som Metrum projektleder. Projektet bygger på att ta fram mjukvaruapplikationer för trendanalys där AI och mönsterigenkänning används för att förutse vad som kommer att hända i elnätet samt upptäcka avvikelser och fel på ett tidigt stadium. Och nu har det skett ett genombrott.

Läs mer »

Mönsterigenkänning inom elkvalitet - projekt video

[2017-09-05]

EPR-projektet, European Pattern Recognition, börjar nu komma fram med lösningar som kan appliceras i elnätet. Använda mönsterigenkänning och artificiell intelliigens för t ex förutspå kommande problem i elnätet. Titta på projektets video:

https://www.youtube.com/watch?v=_52WUWsKuXA 

Läs mer »

Metrum syns i media - Di samt SvD

[2017-07-11]

Artificiell intelligens i elnätet samt lyckosamma satsningar i Afrika uppmärksammas i tidningen Dagens Industri under Almedalen samt om Export till Afrika i Svenska Dagbladet

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se