Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Marint

Elsystem ombord på fartyg har löpande moderniserats och i dagens fartygsmiljöer innefattar de interna elnät med senaste tekniska lösningar. Detta innefattar drift via elmotorer, backup och reservkraftsystem samt heltäckande regler- och övervakningssystem för att säkerställa en energioptimerad och tillförlitlig drift av respektive fartyg.

Moderna elsystem kräver övervakning

Dagens moderna elsystem inom fartygsindustrin använder senaste tillgängliga tekniska lösningar. Detta innefattar en optimerad drift av respektive fartyg med allt från dieselaggregat till reglersystem och kraftfulla elmotorer för såväl drift som förflyttning via bogpropellrar.

Det ställs t.ex. ökade krav på att använda nya moderna omriktare ombord eftersom dessa har betydligt lägre vikt än de äldre varianterna. Dock är de mer känsliga i sin elektriska miljö.

Rekommenderad lösning för fartyg och marina elmiljöer

De nya moderna elsystemen ombord på fartyg kräver en ökad övervakning för att säkerställa att driften blir optimerad. I denna lösning rekommenderas användning av Metrums intelligenta mätinstrument som installeras i kritiska punkter i fartygens elnät och som löpande dokumenterar eventuella störningar i elsystemen.

Mätinstrumenten konfigureras i detta fall med fördel för att sända larm till övergripande centralt övervakningssystem ombord när störningar inträffar. Via konfigurationsmiljöer kan varje enskilt mätinstrument konfigureras för att detektera avvikelser i elförsörjningen ombord även för lägre nivåer vilket innebär att det går att förutse kommande större problem som i sin tur kan skapa driftsavbrott.

Såväl lagrad mätinformation som larmen kan även sändas vidare till landbaserade övervakningssystem för att underhållsbolag skall kunna sända rätt personal och rätt utrustning för respektive driftsproblem. Denna lösning är därmed en god investering som leder till ett effektivare underhållsarbete och löpande kostnadsbesparingar.   
 

 

Aktuellt

Herrljunga Elektriska elnätsbolag ser nytta av Metrums AI - Mönsterigenkänningsapplikation

[2018-03-14]

Metrums löpande forskning och utveckling inom artificiell intelligens ger resultat och de första produkterna testas nu av Herrljunga Elektriska elnätsbolag, med stor framgång och potential.

Läs mer »

Press Release: Metrum tar in 26 miljoner kronor genom nyemission och dubblar antalet anställda

[2018-02-20]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, tar genom en nyemission in 26 MSEK för att fortsätta utvecklingen av AI inom elkvalitet. Med den tekniken kan Metrum förutspå brister och avbrott i elnätet.

Tack vare nyemissionen kommer bolaget inom kort kunna dubbla antalet anställda från 15 till 30 personer på huvudkontoret i Göteborg och höja takten på den globala expansionen.

Läs mer »

Supportingenjör sökes till Metrum

[2018-02-14]

Metrum fortsätter att expandera och önskar nu anställa ytterligare en supportingenjör.

Läs mer »

Statnett, Norges transmissionsbolag, är först ut med att använda Metrums nya web-lösning för elkvalitetsövervakning

[2018-01-20]

Statnett använder Metrums system och mätinstrument i stora delar av det Norska stamnätet sedan en lång tid tillbaka. Nya Metrum PQ Web innehåller en mängd nya funktionaliteter, inklusive flexibla ritverktyg och uppdaterad grafisk presentation av händelser och störningar, samt erbjuder också olika filter och sorteringar för tydlig statistik och analys. 

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se