Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Management Web Reports

 

 

DB Web

 

Management Web Reports skapar enkel och överskådlig tillgång till data om elkvalitet, störningar och avbrott – direkt i webbläsaren. Driftpersonal och kundtjänst får snabb information för att kunna åtgärda fel och besvara frågor, medan företagsledning och nätplanering kan ta del av tydliga beslutsunderlag i form av statistik och rapporter.

 

DB Web

 

Sammanställningsrapporten följer de föreskrifter som gäller för spänningskvalitet (EIFS 2013:1) och skapas enkelt direkt i webb-miljö. Utifrån valt tidsintervall genererar systemet en totalrapport över samtliga mätpunkter i elnätet, där mätpunkter som avviker från föreskriften för respektive spänningsnivå redovisas. Rapporten kan användas för såväl kontinuerlig driftuppföljning som vid nätplanering, då den ger tydliga indikationer på var nätunderhåll bör prioriteras innan eventuella fel uppstår. Det ger även ökad möjlighet att arbeta proaktivt genom att förse nätbolagets kunder med värdefull information.
 

 

 
DB Web

 

Störnings- och avbrottsrapporten innefattar samtliga mätpunkter, såväl utbytespunkter i högspänningsnät som prioriterade punkter såsom nätstationer i lågspänningsnätet. Rapporten listar samtliga störningar och avbrott och anger de mest kritiska punkterna med viktning mot rekommenderade nivåer. Rapporten anger spänningsdippar, spänningshöjningar, transienta störningar (kortvariga spikar på elnätet, så som brytarkopplingar alternativt blixtnedslag) samt separat avbrottsstatistik. Det underlättar uppföljning av vilka nätområden och kunder som drabbats och utgör värdefullt beslutsunderlag för driftmöten, löpande nätplanering och information till kundtjänst.

 

Aktuellt

Skövde Nät väljer Metrum för alla sina nätstationer

[2018-06-01]

Skövde Nät installerar Metrum SC energi- och elkvalitetsmätare på alla sina ca 180 nätstationer. Skövde Nät har haft elkvalitetsmätare på sina nätstationer under en längre tid, men byter nu ut sitt gamla system och mätare mot ledande Metrum. Den ökande andelen produktion av el från solceller på privata och kommersiella fastigheter är en anledning varför Skövde Nät tycker det är viktigt att mäta Class A elkvalitet med Metrums utrustning.


Press Release: Metrum tar hem miljonorder i Indien - smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

[2018-05-15]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.

Läs mer »

Metrum beviljat medel till nytt EU-projekt: Adaptive Control of Energy Storage (ACES)

[2018-05-13]

Med resultaten från det tidigare Europeiska Mönsterigenkänningsprojektet (EPR) som utgångspunkt fokuserar Metrum och partners på att utveckla artificiell intelligens inom styrning av batterilager med hjälp av Metrums avancerade mätsystem för elkvalitet. Ett projekt som löper 2,5 år med en budget på 15 Mkr, som en del av EU-programmet ERA-NET Smart Energy Systems.

Läs mer »

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

[2018-04-16]

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se