Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Management Web Reports

 

 

DB Web

 

Management Web Reports skapar enkel och överskådlig tillgång till data om elkvalitet, störningar och avbrott – direkt i webbläsaren. Driftpersonal och kundtjänst får snabb information för att kunna åtgärda fel och besvara frågor, medan företagsledning och nätplanering kan ta del av tydliga beslutsunderlag i form av statistik och rapporter.

 

DB Web

 

Sammanställningsrapporten följer de föreskrifter som gäller för spänningskvalitet (EIFS 2013:1) och skapas enkelt direkt i webb-miljö. Utifrån valt tidsintervall genererar systemet en totalrapport över samtliga mätpunkter i elnätet, där mätpunkter som avviker från föreskriften för respektive spänningsnivå redovisas. Rapporten kan användas för såväl kontinuerlig driftuppföljning som vid nätplanering, då den ger tydliga indikationer på var nätunderhåll bör prioriteras innan eventuella fel uppstår. Det ger även ökad möjlighet att arbeta proaktivt genom att förse nätbolagets kunder med värdefull information.
 

 

 
DB Web

 

Störnings- och avbrottsrapporten innefattar samtliga mätpunkter, såväl utbytespunkter i högspänningsnät som prioriterade punkter såsom nätstationer i lågspänningsnätet. Rapporten listar samtliga störningar och avbrott och anger de mest kritiska punkterna med viktning mot rekommenderade nivåer. Rapporten anger spänningsdippar, spänningshöjningar, transienta störningar (kortvariga spikar på elnätet, så som brytarkopplingar alternativt blixtnedslag) samt separat avbrottsstatistik. Det underlättar uppföljning av vilka nätområden och kunder som drabbats och utgör värdefullt beslutsunderlag för driftmöten, löpande nätplanering och information till kundtjänst.

 

Aktuellt

Metrum certifierad enligt ny produktstandard

[2017-10-15]

Som ett av de första bolagen i världen har Metrum, världsledande inom forskning och utveckling av energi- och elkvalitet, nyligen certifierat sin nya instrumentplattform PQX3 och senaste instrumentmodell PQX3-FR enligt den nya produktstandarden IEC 62586.

Läs mer »

Genombrott i Metrums utvecklingsprojekt: AI förutser spänningsförändringar och effektbehov i elnätet

[2017-10-01]

European Pattern Recognition (EPR) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av EU och Energimyndigheten, som Metrum projektleder. Projektet bygger på att ta fram mjukvaruapplikationer för trendanalys där AI och mönsterigenkänning används för att förutse vad som kommer att hända i elnätet samt upptäcka avvikelser och fel på ett tidigt stadium. Och nu har det skett ett genombrott.

Läs mer »

Mönsterigenkänning inom elkvalitet - projekt video

[2017-09-05]

EPR-projektet, European Pattern Recognition, börjar nu komma fram med lösningar som kan appliceras i elnätet. Använda mönsterigenkänning och artificiell intelliigens för t ex förutspå kommande problem i elnätet. Titta på projektets video:

https://www.youtube.com/watch?v=_52WUWsKuXA 

Läs mer »

Metrum syns i media - Di samt SvD

[2017-07-11]

Artificiell intelligens i elnätet samt lyckosamma satsningar i Afrika uppmärksammas i tidningen Dagens Industri under Almedalen samt om Export till Afrika i Svenska Dagbladet

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se