Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Industri

Industrin blir alltmer beroende av en säker och tillförlitlig elförsörjning samtidigt som energipriserna ökar. De senaste åren har användandet av elektronik ökat dramatiskt vilket lett till ökat införande av elektriska störningar samtidigt som det skapat en känsligare el-miljö för de utrustningar som är anslutna till elnätet.

Detta skapar ett behov av att öka förståelsen för hur vi använder energin.

Genom att mäta och analysera elkvalitet och energiflöden är det möjligt att minska antalet störningar samtidigt som energiförlusterna kan minimeras.

Störningar på elnätet

Nätbolagen ansvarar för elens kvalitet fram till kundernas leveranspunkter, därefter ansvarar varje industri/företag för det interna elnätet.

Då dagens maskiner och laster skräpar ner betydligt mer avseende elkvalitet så skapar de ofta ett internt problem hos varje industri.

Detta har skapat ett behov av att kunna övervaka det interna elnätet hos industrier och tidigt kunna larma vid eventuella störningar. Flera elkvalitetsproblem tenderar också att öka med tiden vilket har ökat behovet att att kunna få tidig information och alarm innan det leder till allvarliga och kostsamma problem.

Kostnadseffektiv lösning

Metrum har tagit ett helhetsgrepp om denna problematik och skräddarsytt mätenheter och system som kan installeras direkt vid varje utrustning alternativt i undercentraler för kontinuerlig normenlig analys av elkvalitet och störningar. Detta skapar möjligheter att minska förluster och se problem innan de uppkommer.

Viktigt vid mätning av elkvalitet är att få möjlighet att analysera mätningar mot gällande normer. För industrikunder är det speciellt viktigt att kunna utföra analysen utifrån EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) perspektiv och kontrollera immunitets- och emissionsgränser.

Metrums mätenheter stödjer detta genom att de klarar att utföra rapporter i enlighet med gällande EMC-normer såsom EN 61000-2-2 (LV) och EN 61000-2-12 (MV). Dessa normer anger kompatibilitetsnivåer för den gemensamma anslutningspunkten till distributionsnät. Utöver detta går det att utföra analysen i enlighet med EN 50160 och EIFS 2013:1.

Metrum arbetar enligt en enkelt princip: Vi vill ge svar - inte skapa frågor!

 

Aktuellt

Herrljunga Elektriska elnätsbolag ser nytta av Metrums AI - Mönsterigenkänningsapplikation

[2018-03-14]

Metrums löpande forskning och utveckling inom artificiell intelligens ger resultat och de första produkterna testas nu av Herrljunga Elektriska elnätsbolag, med stor framgång och potential.

Läs mer »

Press Release: Metrum tar in 26 miljoner kronor genom nyemission och dubblar antalet anställda

[2018-02-20]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, tar genom en nyemission in 26 MSEK för att fortsätta utvecklingen av AI inom elkvalitet. Med den tekniken kan Metrum förutspå brister och avbrott i elnätet.

Tack vare nyemissionen kommer bolaget inom kort kunna dubbla antalet anställda från 15 till 30 personer på huvudkontoret i Göteborg och höja takten på den globala expansionen.

Läs mer »

Supportingenjör sökes till Metrum

[2018-02-14]

Metrum fortsätter att expandera och önskar nu anställa ytterligare en supportingenjör.

Läs mer »

Statnett, Norges transmissionsbolag, är först ut med att använda Metrums nya web-lösning för elkvalitetsövervakning

[2018-01-20]

Statnett använder Metrums system och mätinstrument i stora delar av det Norska stamnätet sedan en lång tid tillbaka. Nya Metrum PQ Web innehåller en mängd nya funktionaliteter, inklusive flexibla ritverktyg och uppdaterad grafisk presentation av händelser och störningar, samt erbjuder också olika filter och sorteringar för tydlig statistik och analys. 

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se