Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Industri

Industrin blir alltmer beroende av en säker och tillförlitlig elförsörjning samtidigt som energipriserna ökar. De senaste åren har användandet av elektronik ökat dramatiskt vilket lett till ökat införande av elektriska störningar samtidigt som det skapat en känsligare el-miljö för de utrustningar som är anslutna till elnätet.

Detta skapar ett behov av att öka förståelsen för hur vi använder energin.

Genom att mäta och analysera elkvalitet och energiflöden är det möjligt att minska antalet störningar samtidigt som energiförlusterna kan minimeras.

Störningar på elnätet

Nätbolagen ansvarar för elens kvalitet fram till kundernas leveranspunkter, därefter ansvarar varje industri/företag för det interna elnätet.

Då dagens maskiner och laster skräpar ner betydligt mer avseende elkvalitet så skapar de ofta ett internt problem hos varje industri.

Detta har skapat ett behov av att kunna övervaka det interna elnätet hos industrier och tidigt kunna larma vid eventuella störningar. Flera elkvalitetsproblem tenderar också att öka med tiden vilket har ökat behovet att att kunna få tidig information och alarm innan det leder till allvarliga och kostsamma problem.

Kostnadseffektiv lösning

Metrum har tagit ett helhetsgrepp om denna problematik och skräddarsytt mätenheter och system som kan installeras direkt vid varje utrustning alternativt i undercentraler för kontinuerlig normenlig analys av elkvalitet och störningar. Detta skapar möjligheter att minska förluster och se problem innan de uppkommer.

Viktigt vid mätning av elkvalitet är att få möjlighet att analysera mätningar mot gällande normer. För industrikunder är det speciellt viktigt att kunna utföra analysen utifrån EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) perspektiv och kontrollera immunitets- och emissionsgränser.

Metrums mätenheter stödjer detta genom att de klarar att utföra rapporter i enlighet med gällande EMC-normer såsom EN 61000-2-2 (LV) och EN 61000-2-12 (MV). Dessa normer anger kompatibilitetsnivåer för den gemensamma anslutningspunkten till distributionsnät. Utöver detta går det att utföra analysen i enlighet med EN 50160 och EIFS 2013:1.

Metrum arbetar enligt en enkelt princip: Vi vill ge svar - inte skapa frågor!

 

Aktuellt

Metrum certifierad enligt ny produktstandard

[2017-10-15]

Som ett av de första bolagen i världen har Metrum, världsledande inom forskning och utveckling av energi- och elkvalitet, nyligen certifierat sin nya instrumentplattform PQX3 och senaste instrumentmodell PQX3-FR enligt den nya produktstandarden IEC 62586.

Läs mer »

Genombrott i Metrums utvecklingsprojekt: AI förutser spänningsförändringar och effektbehov i elnätet

[2017-10-01]

European Pattern Recognition (EPR) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av EU och Energimyndigheten, som Metrum projektleder. Projektet bygger på att ta fram mjukvaruapplikationer för trendanalys där AI och mönsterigenkänning används för att förutse vad som kommer att hända i elnätet samt upptäcka avvikelser och fel på ett tidigt stadium. Och nu har det skett ett genombrott.

Läs mer »

Mönsterigenkänning inom elkvalitet - projekt video

[2017-09-05]

EPR-projektet, European Pattern Recognition, börjar nu komma fram med lösningar som kan appliceras i elnätet. Använda mönsterigenkänning och artificiell intelliigens för t ex förutspå kommande problem i elnätet. Titta på projektets video:

https://www.youtube.com/watch?v=_52WUWsKuXA 

Läs mer »

Metrum syns i media - Di samt SvD

[2017-07-11]

Artificiell intelligens i elnätet samt lyckosamma satsningar i Afrika uppmärksammas i tidningen Dagens Industri under Almedalen samt om Export till Afrika i Svenska Dagbladet

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se