Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Höganäs Energi undviker dyra effekttoppar med hjälp av nytt mätsystem

Metrums anpassade mätsystem ger tidiga varningar som hjälper Höganäs Energi att undvika tarifföverträdelser. Samtidigt övervakas elkvaliteten och störningar i nätet.

– Vi har många villakunder anslutna i vår del av nätet, säger Anders Kallin, mätsystemansvarig på Höganäs Energi. Kalla vinterdagar, när berg- och luftvärme inte räcker till, använder många sina elpatroner för uppvärmning och eftersom alla gör det på samma gång skenar effekten.

För att förbättra kunskapen om sin effektförbrukning kontaktade Höganäs Energi ett antal leverantörer av mätutrustning. Valet föll på Metrum och 2009 inleddes den gemensamma utvecklingen av ett anpassat system för effektövervakning.

Höganäs energi använder idag Metrums mätinstrument PQ120 som kontrollmätare i ett antal mottagningspunkter. Det innebär att de mäter den totala effekten och energin som levereras in till nätområdet. Programvaran levererar automatiska prognoser av förväntade timvärden baserade på minutvärden från respektive mätinstrument. När den abonnerade effekttariffen riskerar att överskridas skickas larm via sms och e-post och personalen på Höganäs Energi har möjlighet att vidta åtgärder.

Kostsamt att överträda tariffen

Det är dyrt att överskrida tariffen – Höganäs energi betalar minst 250 000 kronor per tillfälle, vilket motsvarar ett extra effektsteg om en megawatt. Effekttopparna inträffar i regel tre till fyra gånger per år beroende på hur kall vintern är. Det innebär att den årliga besparingen uppgår till nära en miljon kronor.

– Tarifföverskridningar har kostat oss stora summor genom åren men med hjälp av tidiga varningar kan vi nu parera topparna med reservkraft och andra åtgärder, säger Anders Kallin.

Effektförbrukningen i nätet visas på monitorer som är placerad i anslutning till matsalen på Höganäs Energi. Visualiseringen är mycket uppskattad och monitorn har blivit en naturlig samlingsplats för medarbetarna.

Kontinuerlig elkvalitetsmätning

Med den nya mätutrustningen på plats mäter Höganäs Energi sitt effektuttag i realtid men samtidigt övervakar de även elkvaliteten enligt gällande föreskrifter. Det inkluderar bland annat detaljerad statistik över så väl förbrukning som eventuella störningar. Med kontinuerlig elkvalitetsmätning är det också möjligt att avgöra om en störning kommer inifrån nätet, till exempel till följd av en felkoppling eller problem hos en ansluten industrikund, eller om problemet ligger utom företagets kontroll.

Nätbolagen bär alltid ansvaret för att bevisa att den el som levereras till kunderna håller god kvalitet. För att ytterligare stärka sina möjligheter att verifiera kvaliteten har Höganäs Energi investerat i ett antal mindre instrument – Metrum SPQ – som kopplas upp direkt mot kunder som upplever problem. Framöver väntar också en satsning på utrustning för mätning på varje nätstation, ytterligare en åtgärd som kan hjälpa till att identifiera problem och begränsa avbrotten i nätet.

Anders Kallin betonar avslutningsvis att känslan, nu när mätutrustningen är installerad, är positiv och att man har bättre koll på förbrukningen än tidigare.

– Vi har haft ett fint samarbete med Metrum, som har varit både lyhörda och tillmötesgående. Under de år som systemet har varit i drift har det finslipats och flera smarta funktioner har adderats. Nu har vi en slutprodukt som fungerar mycket bra och som ger oss den information som vi behöver!

För fullständig artikel, ladda ner som PDF här »

 

Aktuellt

Skövde Nät väljer Metrum för alla sina nätstationer

[2018-06-01]

Skövde Nät installerar Metrum SC energi- och elkvalitetsmätare på alla sina ca 180 nätstationer. Skövde Nät har haft elkvalitetsmätare på sina nätstationer under en längre tid, men byter nu ut sitt gamla system och mätare mot ledande Metrum. Den ökande andelen produktion av el från solceller på privata och kommersiella fastigheter är en anledning varför Skövde Nät tycker det är viktigt att mäta Class A elkvalitet med Metrums utrustning.


Press Release: Metrum tar hem miljonorder i Indien - smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

[2018-05-15]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.

Läs mer »

Metrum beviljat medel till nytt EU-projekt: Adaptive Control of Energy Storage (ACES)

[2018-05-13]

Med resultaten från det tidigare Europeiska Mönsterigenkänningsprojektet (EPR) som utgångspunkt fokuserar Metrum och partners på att utveckla artificiell intelligens inom styrning av batterilager med hjälp av Metrums avancerade mätsystem för elkvalitet. Ett projekt som löper 2,5 år med en budget på 15 Mkr, som en del av EU-programmet ERA-NET Smart Energy Systems.

Läs mer »

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

[2018-04-16]

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se