Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Historia

Metrum Sweden AB grundades 2004 med föresatsen att skapa nästa generations elkvalitetsinstrument och system.

Bakgrunden var den nya standarden, IEC 61000-4-30 Klass A som kom 2003. För första gången var elkvalitetsmätning klart definierad.

Med utgångspunkten i en kombination av hög prestanda med enkelt handhavande och ett enastående pris/prestanda-förhållande, skapade Metrum ett helt unikt produktsortiment.

Genom ett nära samarbete med nätbolag, industrier, forskningsinstitut och universitet har en marknadsledande lösning för effektiv och intelligent energi- och elkvalitetsövervakning vuxit fram.
 

 

Aktuellt

Mönsterigenkänning inom elkvalitet - projekt video

[2017-09-05]

EPR-projektet, European Pattern Recognition, börjar nu komma fram med lösningar som kan appliceras i elnätet. Använda mönsterigenkänning och artificiell intelliigens för t ex förutspå kommande problem i elnätet. Titta på projektets video:

https://www.youtube.com/watch?v=_52WUWsKuXA 

Läs mer »

Metrum syns i media - Di samt SvD

[2017-07-11]

Artificiell intelligens i elnätet samt lyckosamma satsningar i Afrika uppmärksammas i tidningen Dagens Industri under Almedalen samt om Export till Afrika i Svenska Dagbladet

Läs mer »

Nytt mätsystem skall ge bättre elkvalitet- AI i elnätet

[2017-06-14]

Med stöd från Vinnova skall forskare vid Högskolan i Borås tillsammans med företaget Metrum Sweden AB fortsätta utveckla nya mätmetoder baserade på artificiell intelligens och mönsterigenkänning för att bättre kunna analysera elkvaliteten i elektriska nät.

Läs mer »

C#/.Net-utvecklare med entreprenörsanda sökes till mätteknikbolag i centrala Göteborg

[2017-05-15]

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se