Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Förnyelsebar energi

Förnyelsebar energi blir allt vanligare och trenden pekar på att elproduktion flyttas närmare slutförbrukare och därmed längre ut i elnäten. De positiva delarna med förnyelsebar elenergi är uppenbara. Dock skapar de en ny påverkan på elmiljön där det ställs högre krav på övervakning för att säkerställa tillförlitliga energiflöden och att den producerade elens kvalitet hålls inom acceptabla gränser.

Förnyelsebara energikällor kan ge ökade kostnader

Trenden med alternativ elproduktion från förnyelsebara energikällor ger en mängd fördelar. Elproduktionen flyttas i och med detta ut allt närmare slutförbrukare, vilket medför en ny elmiljö där nya energiflöden och störningar kan uppstå.

I och med att elenergin i perioder produceras mer lokalt så fås nya flöden i elnätet som i sin tur kan leda till ökade energiförluster.

Bland störningar som kan förekomma från förnyelsbara energikällor kan nämnas flimmer, övertoner och inkopplingsstörningar i form av kortvariga spänningsändringar.

Det blir därmed allt viktigare att kunna utföra kontinuerliga analyser av elkvalitet i olika delar av elnätet. Detta fångar upp intermittenta och ökande förluster och störningar innan de leder till alltför kostsamma problem.
 
Rekommenderad lösning

För att säkerställa att elmiljön bibehålls på en god nivå även med utökad framtida elproduktion via förnyelsebara energikällor så rekommenderas en löpande uppföljning och kontroll i dessa delar av elnätet.

Metrums fasta mätinstrument installeras lämpligen i utvalda delar (t.ex. närmaste nätstation) för att kontinuerligt kartlägga flöden i elnätet. Helst bör instrumenten installeras i god tid före alltför stor utbyggnad sker för att kunna dokumentera och kartlägga hur elmiljön ser ut före och efter. Detta gäller särskilt vid utbyggnad av vindkraftparker där energiproduktionen kommer variera mycket över tid beroende på aktuella vindförhållanden.

Metrums intelligenta mätsystem ger möjlighet att övervaka prioriterade delar av elnätet löpande och till en rimlig prisbild och lämpar sig därför väl för att även dokumentera påverkan från förnyelsebara energikällor. 
 

 

Aktuellt

Skövde Nät väljer Metrum för alla sina nätstationer

[2018-06-01]

Skövde Nät installerar Metrum SC energi- och elkvalitetsmätare på alla sina ca 180 nätstationer. Skövde Nät har haft elkvalitetsmätare på sina nätstationer under en längre tid, men byter nu ut sitt gamla system och mätare mot ledande Metrum. Den ökande andelen produktion av el från solceller på privata och kommersiella fastigheter är en anledning varför Skövde Nät tycker det är viktigt att mäta Class A elkvalitet med Metrums utrustning.


Press Release: Metrum tar hem miljonorder i Indien - smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

[2018-05-15]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.

Läs mer »

Metrum beviljat medel till nytt EU-projekt: Adaptive Control of Energy Storage (ACES)

[2018-05-13]

Med resultaten från det tidigare Europeiska Mönsterigenkänningsprojektet (EPR) som utgångspunkt fokuserar Metrum och partners på att utveckla artificiell intelligens inom styrning av batterilager med hjälp av Metrums avancerade mätsystem för elkvalitet. Ett projekt som löper 2,5 år med en budget på 15 Mkr, som en del av EU-programmet ERA-NET Smart Energy Systems.

Läs mer »

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

[2018-04-16]

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se