Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Förnyelsebar energi

Förnyelsebar energi blir allt vanligare och trenden pekar på att elproduktion flyttas närmare slutförbrukare och därmed längre ut i elnäten. De positiva delarna med förnyelsebar elenergi är uppenbara. Dock skapar de en ny påverkan på elmiljön där det ställs högre krav på övervakning för att säkerställa tillförlitliga energiflöden och att den producerade elens kvalitet hålls inom acceptabla gränser.

Förnyelsebara energikällor kan ge ökade kostnader

Trenden med alternativ elproduktion från förnyelsebara energikällor ger en mängd fördelar. Elproduktionen flyttas i och med detta ut allt närmare slutförbrukare, vilket medför en ny elmiljö där nya energiflöden och störningar kan uppstå.

I och med att elenergin i perioder produceras mer lokalt så fås nya flöden i elnätet som i sin tur kan leda till ökade energiförluster.

Bland störningar som kan förekomma från förnyelsbara energikällor kan nämnas flimmer, övertoner och inkopplingsstörningar i form av kortvariga spänningsändringar.

Det blir därmed allt viktigare att kunna utföra kontinuerliga analyser av elkvalitet i olika delar av elnätet. Detta fångar upp intermittenta och ökande förluster och störningar innan de leder till alltför kostsamma problem.
 
Rekommenderad lösning

För att säkerställa att elmiljön bibehålls på en god nivå även med utökad framtida elproduktion via förnyelsebara energikällor så rekommenderas en löpande uppföljning och kontroll i dessa delar av elnätet.

Metrums fasta mätinstrument installeras lämpligen i utvalda delar (t.ex. närmaste nätstation) för att kontinuerligt kartlägga flöden i elnätet. Helst bör instrumenten installeras i god tid före alltför stor utbyggnad sker för att kunna dokumentera och kartlägga hur elmiljön ser ut före och efter. Detta gäller särskilt vid utbyggnad av vindkraftparker där energiproduktionen kommer variera mycket över tid beroende på aktuella vindförhållanden.

Metrums intelligenta mätsystem ger möjlighet att övervaka prioriterade delar av elnätet löpande och till en rimlig prisbild och lämpar sig därför väl för att även dokumentera påverkan från förnyelsebara energikällor. 
 

 

Aktuellt

Metrum certifierad enligt ny produktstandard

[2017-10-15]

Som ett av de första bolagen i världen har Metrum, världsledande inom forskning och utveckling av energi- och elkvalitet, nyligen certifierat sin nya instrumentplattform PQX3 och senaste instrumentmodell PQX3-FR enligt den nya produktstandarden IEC 62586.

Läs mer »

Genombrott i Metrums utvecklingsprojekt: AI förutser spänningsförändringar och effektbehov i elnätet

[2017-10-01]

European Pattern Recognition (EPR) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av EU och Energimyndigheten, som Metrum projektleder. Projektet bygger på att ta fram mjukvaruapplikationer för trendanalys där AI och mönsterigenkänning används för att förutse vad som kommer att hända i elnätet samt upptäcka avvikelser och fel på ett tidigt stadium. Och nu har det skett ett genombrott.

Läs mer »

Mönsterigenkänning inom elkvalitet - projekt video

[2017-09-05]

EPR-projektet, European Pattern Recognition, börjar nu komma fram med lösningar som kan appliceras i elnätet. Använda mönsterigenkänning och artificiell intelliigens för t ex förutspå kommande problem i elnätet. Titta på projektets video:

https://www.youtube.com/watch?v=_52WUWsKuXA 

Läs mer »

Metrum syns i media - Di samt SvD

[2017-07-11]

Artificiell intelligens i elnätet samt lyckosamma satsningar i Afrika uppmärksammas i tidningen Dagens Industri under Almedalen samt om Export till Afrika i Svenska Dagbladet

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se