Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Fastigheter

Fastigheter utrustas i allt större utsträckning med avancerad styr- och reglerutrustning. Det rör sig om ventilation, belysning, värme mm. Med ny teknik introduceras även nya problem, där många kan härledas till dålig elkvalitet. Det märks främst på förkortad livslängd, skadade komponeneter och försämrad funktionalitet.

Elkvalitetens inverkan på fastighetsdrift

Våra fastigheter blir allt mer komplexa vad gäller värme, ventilation, belysning. Även de laster som används av boende och näringsidkare som datorer, skrivare, TV, kyl och frys mm. påverkar elmiljön i fastigheten.

Samverkanseffekter mellan dessa olika laster kan yttra sig på olika sätt t.ex att styrkort går sönder, att lampor får kortare livslängd och problem med tidsstyrningar.

Heltäckande övervakning

Metrum har med sitt heltäckande produktsortiment möjligheten att erbjuda kontinuerlig energi- och elkvalitetsövervakning ända ner till gruppcentralnivå. Metrum har även portabla lösningar där det förutom 3-fasinstrument finns utrustning speciellt framtagen för mätning direkt i vägguttag.

Med Metrums mätsystem fås ett användarvänligt verktyg som ger färdiga underlag för eventuella åtgärder.

 

Aktuellt

Mönsterigenkänning inom elkvalitet - projekt video

[2017-09-05]

EPR-projektet, European Pattern Recognition, börjar nu komma fram med lösningar som kan appliceras i elnätet. Använda mönsterigenkänning och artificiell intelliigens för t ex förutspå kommande problem i elnätet. Titta på projektets video:

https://www.youtube.com/watch?v=_52WUWsKuXA 

Läs mer »

Metrum syns i media - Di samt SvD

[2017-07-11]

Artificiell intelligens i elnätet samt lyckosamma satsningar i Afrika uppmärksammas i tidningen Dagens Industri under Almedalen samt om Export till Afrika i Svenska Dagbladet

Läs mer »

Nytt mätsystem skall ge bättre elkvalitet- AI i elnätet

[2017-06-14]

Med stöd från Vinnova skall forskare vid Högskolan i Borås tillsammans med företaget Metrum Sweden AB fortsätta utveckla nya mätmetoder baserade på artificiell intelligens och mönsterigenkänning för att bättre kunna analysera elkvaliteten i elektriska nät.

Läs mer »

C#/.Net-utvecklare med entreprenörsanda sökes till mätteknikbolag i centrala Göteborg

[2017-05-15]

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se