Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Fastigheter

Fastigheter utrustas i allt större utsträckning med avancerad styr- och reglerutrustning. Det rör sig om ventilation, belysning, värme mm. Med ny teknik introduceras även nya problem, där många kan härledas till dålig elkvalitet. Det märks främst på förkortad livslängd, skadade komponeneter och försämrad funktionalitet.

Elkvalitetens inverkan på fastighetsdrift

Våra fastigheter blir allt mer komplexa vad gäller värme, ventilation, belysning. Även de laster som används av boende och näringsidkare som datorer, skrivare, TV, kyl och frys mm. påverkar elmiljön i fastigheten.

Samverkanseffekter mellan dessa olika laster kan yttra sig på olika sätt t.ex att styrkort går sönder, att lampor får kortare livslängd och problem med tidsstyrningar.

Heltäckande övervakning

Metrum har med sitt heltäckande produktsortiment möjligheten att erbjuda kontinuerlig energi- och elkvalitetsövervakning ända ner till gruppcentralnivå. Metrum har även portabla lösningar där det förutom 3-fasinstrument finns utrustning speciellt framtagen för mätning direkt i vägguttag.

Med Metrums mätsystem fås ett användarvänligt verktyg som ger färdiga underlag för eventuella åtgärder.

 

Aktuellt

Skövde Nät väljer Metrum för alla sina nätstationer

[2018-06-01]

Skövde Nät installerar Metrum SC energi- och elkvalitetsmätare på alla sina ca 180 nätstationer. Skövde Nät har haft elkvalitetsmätare på sina nätstationer under en längre tid, men byter nu ut sitt gamla system och mätare mot ledande Metrum. Den ökande andelen produktion av el från solceller på privata och kommersiella fastigheter är en anledning varför Skövde Nät tycker det är viktigt att mäta Class A elkvalitet med Metrums utrustning.


Press Release: Metrum tar hem miljonorder i Indien - smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

[2018-05-15]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.

Läs mer »

Metrum beviljat medel till nytt EU-projekt: Adaptive Control of Energy Storage (ACES)

[2018-05-13]

Med resultaten från det tidigare Europeiska Mönsterigenkänningsprojektet (EPR) som utgångspunkt fokuserar Metrum och partners på att utveckla artificiell intelligens inom styrning av batterilager med hjälp av Metrums avancerade mätsystem för elkvalitet. Ett projekt som löper 2,5 år med en budget på 15 Mkr, som en del av EU-programmet ERA-NET Smart Energy Systems.

Läs mer »

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

[2018-04-16]

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se