Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

FAQ

Nedan är en kort lista på några av våra vanligaste frågor. För mer information om Metrums produkter vänligen kontakta Metrums support.

  

Klicka på FAQ frågan för att se svaret.

Installation & Uppdatering

Jag behöver installera om/uppdatera Metrum-programmen på min dator. Hur får jag tillgång senaste versionerna?

Våra senaste mjukvaror finns att ladda ner på vår sharepoint. Inloggningsuppgifterna uppdateras med jämna mellanrum och för att få tillgång till dem krävs att ni har tecknat serviceavtal.

Vi har installerat Metrums mätsystem inklusive databas. Vem behöver tillgång till vilken mjukvara?

DB Viewer: För normalanvändaren som endast behöver titta på mätdata i databasen.

PQ Controller: Den/De användare (normalt systemansvarig) som ska kunna konfigurera mätinstrument av modell PQ120/140. De användare som hanterar portabla mätare såsom SPQx/SPQfx behöver PQ Controller på sina bärbara datorer.

SC Controller: Den/De användare (normalt systemansvarig) som ska kunna konfigurera mätinstrument av modell SC.

På servern där nedladdningstjänsten MetDacMultiple Port installeras ska systemadministrationsprogrammet MetAdmin (tidigare MetDac Monitor) installeras. MetAdmin kan också installeras på systemansvariges personliga dator (fås då dock endast med begränsad funktionalitet).

Instrumentservice

Hur ofta behöver jag kalibrera mina mätinstrument och hur går jag till väga vid kalibrering.

Metrum mätinstrument för fast montering har från och med 2014 ett sexårigt kalibreringsintervall. Detta gäller även instrument levererade innan 2014. För portabla mätinstrument som vistas i varierande miljöer är det rekommenderade kalibreringsintervallet ett år. Se ovanstående fråga för hur du går till väga när du ska skicka in ett instrument för kalibrering.

Jag ska skicka in mitt instrument för service/kalibrering/reparation/uppdatering. Vart ska jag skicka det?

Gå till menyalternativet Service under supportfliken på vår hemsida. Där finner du all information. Fyll också i serviceformuläret och bifoga det med paketet.

Kommunikation

Jag använder en USB-RS232-adapter levererad av Metrum till kommunikationen med mina Metrum-instrument. Var hittar jag drivrutiner till adaptern?

Den USB-RS232-adapter som Metrum använder sig av är av märket Aten och modellen UC232A. Drivrutiner finns på tillverkarens hemsida.

Jag försöker koppla upp mot ett Metrum SC-instrument via instrumentets USB-port men lyckas inte logga in, vad gör jag för fel?

När man ansluter ett Metrum SC instrument till sin dator via USB och startar SC Controller ska programmet själv leta upp rätt com-port på datorn och identifiera instrumentet. Med andra ord ska det räcka att trycka på knappen Anslut för att logga in på instrumentet.

Första gången man ansluter sig till USB-porten på ett SC-instrument behöver man installera drivrutiner för porten. Dessa går att finna här. Ladda ner och installera VCP-drivers för ditt operativsystem.

Om det fortfarande inte fungerar. Säkerställ att du kör SC Controller med fulla rättigheter. Högerklicka på programikonen för SC Controller och välj Egenskaper. Klicka på fliken Kompatibilitet och bocka i rutan "Kör det här programmet som en administratör". Starta programmet och testa igen.

När jag försöker logga in med seriell kommunikation på ett instrument med PQ Controller får jag felmeddelandet ”Login failed”, vad gör jag för fel.

1. Kontrollera att du har angett instrumentets serienummer korrekt (endast 10 siffror).

2. Kontrollera att du angett rätt nummer på COM-porten. Om du endast har USB-portar på din dator och därför använder en USB-RS232-adapter så kontrollera numret via enhetshanteraren och enhetskategorin Portar (COM och LPT). Tänk på att USB-RS232-adaptern troligtvis behöver drivrutiner.

Mätning och analys

Hur länge behöver jag mäta med mitt instrument för att en elkvalitetsrapport skapas?

Enligt de flesta elkvalitetsföreskrifter/normer ska mätningen pågå under en veckas tid. För Metrums instrument innebär detta följande: 

Med portabla instrument behöver instrumentetet sitta upp under sju hela dygn där ett dygn alltid räknas mellan 00:00 till 24:00. I praktiken innebär det att mätningen bör pågå under 8 dagar. Om mätningen exempelvis startas på en onsdag kan mätningen stoppas och instrumentet monteras ned nästkommande torsdag. Utöver veckorapporten kommer varje dygn en dygnsrapport genereras som ger en indikation på hur veckorapporten kan komma att bli. Sju dygnsrapporter motsvarar en veckorapport.

För fast monterade instrument till exempel PQ120/140 och SC kommer veckorapporterna alltid genereras i början av veckan vid dygnsskiftet mellan söndag och måndag. För att en veckorapport ska genereras krävs att mätningen pågått under hela föregående veckan. För fasta instrument genereras inga dygnsrapporter.

Jag har gjort en energimätning med mitt mätinstrument, men energivärdena visar orimliga värden och orimlig riktning på energiflödet. Vad kan vara fel?

1. Kontrollera att spänningsfaserna är anslutna i rätt rotationsordning.

2. Kontrollera att strömtängerna är anslutna i rätt riktning. Pilen på strömtången ska peka mot lasten.

3. Kontrollera att spänningsmätning och strömmätning är kopplade i samma rotationsordning (rätt ström på rätt spänning).

Jag kan inte öppna mätfilen i PQ viewer, vad är fel?

Det kan finnas flera orsaker, men här följer några saker du kan testa.

1. Säkerställ att du har senaste PQ Viewer installerad. Senaste versionen finns alltid på vår sharepoint.

2. Testa att ladda ner filen igen.

3. Om du utfört steg 1 och steg 2 ovan och det fortfarande inte går att öppna mätfilen, skicka mätfilen till support(at)metrum.se. 

Obalans är underkänd i rapporten och visar på ett orimligt högt värde >100%. Vad kan vara fel?

Spänningsfaserna har varit inkopplade på instrumentet med fel rotationsordning. För att åtgärda skifta fas L2 och L3 på instrumentet, kontrollera också att instrumentets statusdiod inte blinkar blått.

Vad ska mätas, huvudspänning eller fasspänning?

Enligt gällande elkvalitetsföreskrift EIFS 2013:1 rekommenderas att den uppmätta spänningen representeras som fasspänning då mätningen utförs på nominell systemspänning under 1000 volt. Vid mätning på referensspänning över 1000 volt rekommenderas att den uppmätta spänningen representeras som huvudspänning.

 

Aktuellt

Skövde Nät väljer Metrum för alla sina nätstationer

[2018-06-01]

Skövde Nät installerar Metrum SC energi- och elkvalitetsmätare på alla sina ca 180 nätstationer. Skövde Nät har haft elkvalitetsmätare på sina nätstationer under en längre tid, men byter nu ut sitt gamla system och mätare mot ledande Metrum. Den ökande andelen produktion av el från solceller på privata och kommersiella fastigheter är en anledning varför Skövde Nät tycker det är viktigt att mäta Class A elkvalitet med Metrums utrustning.


Press Release: Metrum tar hem miljonorder i Indien - smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

[2018-05-15]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.

Läs mer »

Metrum beviljat medel till nytt EU-projekt: Adaptive Control of Energy Storage (ACES)

[2018-05-13]

Med resultaten från det tidigare Europeiska Mönsterigenkänningsprojektet (EPR) som utgångspunkt fokuserar Metrum och partners på att utveckla artificiell intelligens inom styrning av batterilager med hjälp av Metrums avancerade mätsystem för elkvalitet. Ett projekt som löper 2,5 år med en budget på 15 Mkr, som en del av EU-programmet ERA-NET Smart Energy Systems.

Läs mer »

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

[2018-04-16]

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se